טיפים

צוואות – על מנת למנוע התנגדויות עתידיות, כאשר מצווה בצוואתו בוחר שלא לצוות דבר למי מיורשיו הטבעיים, נמליץ כי לא יוותר על איזכורו של אותו בן משפחה  בגוף הצוואה לרבות התייחסות לכך שאינו מצווה לו דבר ואף נמליץ כי המצווה יותיר אחריו מכתב לאותו בן משפחה המסביר את הטעמים שבגינם בחר שלא לצוות לו דבר או לצוות חלק פעוט בלבד מעזבונו.

מקרקעין – רבים נוטים לחשוב כי כאשר רוכשים דירה מקבלן, עורך הדין של החברה מייצג גם אותם. הנחה זו שגויה, שכן עורך הדין של הקבלן הוא זה שכתב את החוזה לכלל הרוכשים בפרויקט, ובד"כ מונה עשרות סעיפים שנועדו לשמור על זכויות הקבלן בכל עסקה. בבואכם לרכוש דירה מקבלן, חשוב לדאוג כי עורך דין מנוסה ובקיא ייצג אתכם וישמור על זכויותיכם.
משרד עורכי דין מקרקעין בקריות

ייפוי כוח מתמשך – בבואכם לבחור את זהותו של מיופה הכוח בעת עריכת ייפוי כוח מתמשך, נמליץ כי מיופה הכוח יהיה אדם אשר אתם סומכים עליו ושיש באפשרותו לקיים את רצונכם ואת הפעולות אותן ביקשתם כי יבוצעו, בעת הפעלתו של ייפוי הכוח המתמשך ובמידת הצורך לקבוע מספר מיופי כוח או לחלופין לקבוע כי בעת הפעלת ייפוי הכוח המתמשך או ביצוע פעולות מסוימות, תחול חובת יידוע אדם שזהותו תיקבע גם היא בעת עריכת ייפוי הכוח המתמשך.

הסכמי ממון – בעת עריכת הסכם ממון, חשוב לקחת בחשבון את כלל הנכסים איתם באים בני הזוג לקשר ולהתייחס לדינו של כל אחד ואחד מהנכסים הללו על מנת להימנע מוויכוחים עתידיים אשר עשויים להתהוות בקשר עם נכסים אשר הסכם הממון שותק לגביהם.

כאשר מחפשים נכס לרכישה, יש לחשב עלויות נוספות מעבר למחיר הנכס למשל: הוצאות מדד תשומות הבניה, הוצאות עורך דין, תשלום מס רכישה, שיפוצים בנכס ככל ויידרשו, אנשי מקצוע שחוות דעתם תידרש כחלק מהבדיקות המקדמיות, היטלים שונים וכדו'
עורך דין נדלן מומלץ

זיכרון דברים – זיכרון דברים מהווה במרבית המקרים הסכם מכר מחייב לכל דבר ועניין, והוא חייב בדיווח למשרדי מיסוי מקרקעין ככל חוזה מכר אחר ולרבות בתשלום המיסים הכרוכים בעסקה, בהתאם למועדים הנקובים בחוק.
לא זאת בלבד, הגם שלא ניתן לחזור בנו מההסכמות שבו לרבות הסכמה על תשלום פיצוי מוסכם במקרה בו אחד מהצדדים יתחרט.

חשוב לדעת, כי המסמך אינו חייב לשאת את הכותרת "זיכרון דברים" על מנת להיחשב ככזה, ומספיק כי יצוינו בו פרטים בסיסיים בקשר עם העסקה על מנת להוות הסכם מכר על כל המשתמע והמתחייב מכך.

רצוי שלא למהר לחתום על מסמך שכזה, ולהקפיד כי טרם רכישת הדירה יבוצעו כל הבדיקות הנדרשות בקשר עם הנכס, בידיכם או באמצעות בעלי מקצוע מתאימים מטעמכם כגון שמאי, מהנדס בניין, בדק בית, עורך דין וכו'.

נגישות