מסמך הבעת רצון

נחמנסון & עיני | עורכי דין בקריות | מסמך הבעת רצון

הורים רבים כבר מכירים בחשיבות עריכתה של צוואה אשר תשקף את רצונם בכל הנוגע לעתידם של ילדיהם באם לא יהיו עוד בין החיים.       

למגינת ליבנו, אין באפשרותו של הורה להבטיח כי לא יבצר ממנו, עוד בחייו, לטפל בילדיו הקטינים.
כך הדבר גם לגבי הורה או קרוב משפחתו של אדם בגיר אשר מונה כאפוטרופוס לאותו חוסה שאינו מסוגל לטפל בענייניו.           

הדאגה אף כפולה ומכופלת כאשר מדובר בהורה יחידני, אשר בהיעדר הורה נוסף, אין עוד אדם שבאופן "טבעי" מוטלת עליו האחריות לטיפול בילדיו הקטינים אם וכאשר יבצר ממנו לעשות כן עוד בחייו.

כאמור, צוואה היא דבר חשוב, אך היא מתייחסת למועד שלאחר פטירתו של האדם בלבד.
מקום בו בחייו של אדם נבצר ממנו לטפל בילדיו/בחוסים להם הוא משמש כאפוטרופוס – דרכה של המדינה לדאוג לאותם קטינים/חוסים היא באמצעות מינוי אפוטרופוס, אשר זהותו תיקבע על פי החלטת בית המשפט, וייתכן ואף יהיה זר להם.

אחת הבשורות שהביא עימו תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשע"ו-2016, הינו "מסמך הבעת רצון".

מסמך הבעת רצון הוא מסמך המאפשר להורה או לאדם אשר מונה לאפוטרופוס של אדם אחר, לבחור מראש את זהותו של האפוטרופוס שיחליף אותו לכשיבצר ממנו מלהמשיך ולשמש כאפוטרופוס לקטין/לאדם בו הוא מטפל, ולא זאת בלבד, אלא שביכולתו לנסח הנחיות ברורות בדבר אופן הטיפול אותו הוא מבקש כי יינתן, לרבות, אך לא רק, בדבר אורחות החיים, אוריינטציה דתית, מקום המגורים ושמירה על קשרים משפחתיים נוספים וטיפול בענייניו הכלכליים, הרכושיים והאישיים על כל המשתמע מכך.

על כן, נמליץ כי הורה/אפוטרופוס המעוניין לדאוג לעתידם של ילדיו/חוסים בהם הוא מטפל, יבחר באפוטרופוס מחליף אשר ייכנס בנעליו, אדם בו הוא נותן את מבטחו באופן מוחלט כי ימלא תפקידו נאמנה.

לפנייה לעורך דין מנוסה בעריכת מסמך הבעת רצון ישנה חשיבות רבה החל מעריכת המסמך בצורה מקצועית ומדויקת באופן שיבטיח בצורה הטובה ביותר את עתידו של הילד/החוסה ועד למתן ההסבר המקיף לאפוטרופוס הנבחר כמחליף בדבר חובותיו במסגרת המינוי, כלל ויידרש למנותו.

***האמור במאמר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ומובא כמידע כללי לצורך הנגשת מידע לקוראים בלבד***

נגישות